Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

malinysiekoncza
7114 9223
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaknatazs aknatazs
malinysiekoncza

March 18 2017

malinysiekoncza

March 16 2017

6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

March 15 2017

malinysiekoncza
7049 25a0 500

crydaisy:

Lurkin

Reposted fromfuckblack fuckblack viamarlylee marlylee
malinysiekoncza

gifsboom:

Cat gets comfortable on a husky bed.[video]

Reposted fromAnimalStacking AnimalStacking viabadblood badblood
malinysiekoncza
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viabadblood badblood
malinysiekoncza
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakochajmnie kochajmnie
3525 cb8f

lilli-lu-68:

Contatto

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadezynwoltura dezynwoltura

March 11 2017

malinysiekoncza
8248 55c2
Reposted fromtitelitury titelitury viabadblood badblood
7534 d0f4 500

dashbeardconfessional:

catsbeaversandducks:

Eevee The Adventure Cat

Photos by ©whiskered_away

ADVENTURE CAT

Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viabadblood badblood
malinysiekoncza
malinysiekoncza
malinysiekoncza

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek

March 10 2017

malinysiekoncza
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood

March 09 2017

malinysiekoncza
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón – Gra anioła

March 08 2017

malinysiekoncza

''(…) Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para – to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?''

— Raczkowski
Reposted fromatlantyda atlantyda vialojournal lojournal
malinysiekoncza
4981 29ee 500
Reposted fromfungi fungi vianaich naich
malinysiekoncza
4994 8f11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl